Privacy Policy

Privacy Policy

บริษัท จัดหางาน สยาม จ็อบส์ จำกัด (เรียกว่า “บริษัทฯ”) บริษัทฯใส่ใจและระมัดระวังเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทฯได้มาจากสมาชิก ไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามกฎระเบียนและข้อบังคับต่างๆของบริษัทฯ แต่ยังนำระบบการจัดการ การป้องกันภายในบริษัทฯมาใช้อย่างละเอียด เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นความลับอย่างสูงสุด
โปรดให้ข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากให้ความยินยอมสำหรับเนื้อหาต่อไปนี้
ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏใน “บริษัทฯ” คือ ชื่อ-นามสกุล, วัน เดือน ปี เกิด, หมายเลขโทรศัพท์บ้าน, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, E-mail Address หรือ ข้อมูลอื่นที่ปรับให้เป็นแบบส่วนตัว เช่น สัญลักษณ์รูปภาพ หรือ สิ่งที่คล้ายคลึงกัน และ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เป็นต้น
การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ “บริษัทฯ” เท่าที่จำเป็นกับการให้บริการจัดหางาน ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้จะถูกใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้งานกับการเปลี่ยนงานที่เหมาะสมและบริการสนับสนุนการจ้างงานและใช้งานภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
 1. การจัดหางานหรือการเปลี่ยนอาชีพและการบริการสนับสนุนการจ้างงานที่เหมาะสม เช่น การตอบข้อซักถามต่างๆเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนอาชีพและการสนับสนุนการจ้างงาน
 2. แอพลิเคชันสำหรับโครงการจัดหางานสำหรับ “บริษัทฯ” / องค์กรการสรรหา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท จัดหางาน”) ในกรณีของการใช้บริการต้องลงทะเบียนให้ข้อมูลกับ “บริษัท จัดหางาน”
 3. การตรวจสอบเอกสารของ “บริษัท จัดหางาน”และให้ข้อมูลแก่ “บริษัท จัดหางาน” ตามเอกสารและใบสมัครงาน
 4. ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการจัดหางานหรือบริการสนับสนุนการจ้างงาน
 5. การเปลี่ยนงาน, การบริการสนับสนุนการจ้างงาน, การติดต่อที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ที่ “บริษัทฯ” จะนำเสนอให้กับ บริษัทที่กำลังหาบุคลากร ผ่านทางรูปแบบต่าง เช่น ทางโทรศัพท์, E-mail ฯลฯ
 6. การจัดแคมเปญการตรวจสอบของการดำเนินงานการสัมภาษณ์งาน
 7. บันทึกสถิติและการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลที่จะโพสต์บนเว็บไซต์และสื่อต่างๆของ “บริษัทฯ”
 8. การยืนยันอัปเดตสถานการณ์การใช้บริการจัดหางาน, บริการสนับสนุนการจ้างงานและความต้องการเปลี่ยนแปลงงาน
 9. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดหางาน, บริการสนับสนุนการจ้างงานและความต้องการเปลี่ยนแปลงงาน สำหรับ “บริษัท จัดหางาน”
 10. การร้องขอเกี่ยวกับใช้บริการต่าง ๆ รวมถึงการชำระเงินและการยืนยันตัวตน
 11. การปรับปรุงบริการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดย “บริษัทฯ” และการพัฒนาการตลาดใหม่ของบริการ
 12. การให้บริการอย่างหลากหลายของบริการหลังการขาย
 13. การป้องกันการทุจริตและการป้องกันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการเสนอข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม
“บริษัทฯ” มีหลักการสำหรับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยปราศจากการให้ความยินยอมจากตัวบุคคลเองรวมไปถึงการขายข้อมูลส่วนบุคคลการให้ยืมข้อมูลส่วนบุคคล
นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีดังต่อไปนี้
 1. ในกรณีที่ได้รับการร้องขออย่างเป็นทางการตามกฎหมายและระเบียบของประเทศตามสถาบันต่างๆเช่น ศาล, สำนักงานตำรวจ.สำนักงานอัยการ, ฯลฯ
 2. เมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนอันจะมีอันตรายต่อชีวิต, ร่างกาย, ทรัพย์สินของบุคคล
 3. ถ้ามันมีความจำเป็นสำหรับการคุ้มครองทรัพย์สินและบริการอื่น ๆ ในกรณีที่จะได้รับผลเสียต่อบุคคลที่สาม
บุคคลภายนอก
คุณอาจว่าจ้างบุคคลภายนอกหรือดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจ ในกรณีนี้บริษัทผู้ว่าจ้างจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ “บริษัทฯ” รวมถึงตามคำแนะนำของ “บริษัทฯ” และเราจะเลือกบริษัทผู้ว่าจ้างจากความจริงที่ว่าเรามีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอ
สำหรับการเข้าสู่ระบบและการเข้าถึง
ในเว็บไซต์ของเราเราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อจัดการเซสชันการลงชื่อเข้าใช้และรับบันทึกการเข้าถึง คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ใช้เพื่อส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้เว็บไซต์ของเราสามารถปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ได้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าของเว็บเบราว์เซอร์ แต่เนื่องจากเว็บไซต์ของเราทำงานบนสมมติฐานของการใช้คุกกี้ บริกาบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถใช้ได้ นอกจากนี้เราใช้ Google Analytics ฯลฯ เพื่อตรวจสอบว่าหน้าใดหรือเนื้อหาใดที่เป็นที่นิยมในเว็บไซต์และเราบันทึกประวัติของหน้าและเนื้อหาที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ โปรดทราบว่าข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกใช้นอกช่วงของการวิเคราะห์การเข้าถึง
การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
“บริษัทฯ” อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
บริษัท จัดหางาน สยาม จ็อบส์ จำกัด.
โทรศัพท์:0-2233-8959โทรสาร:0-2233-8959
ข้อบังคับประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561