Sales Executive (SMT, Electronics Parts)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (SMT, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์)
เพศ ชาย,หญิง อายุ 23-30 ปี
ทักษะภาษา ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน 20,000 – 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
สถานที่ทำงาน อาคารชำนาญเพ็ญชาติ(MRT พระราม 9)
ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปงานขาย
วุฒิ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
ทักษะ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
รายละเอียดงาน 1.ค้นหาลูกค้ารายใหม่
2.ดูแลงานขายทุกขั้นตอน
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ 1.ประกันสังคม
2.ค่ารักษาพยาบาล / ค่าทันตกรรม
3.โบนัส
4.รถยนต์ของบริษัท

Reference number : 202002C0054