BOI staff (including sales operations)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ BOI (พนักงานขาย)
เพศ หญิง อายุ 28-35 ปี
ทักษะภาษา – ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน 28,000 – 35,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถทางภาษา
สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานฝ่าย BOI
วุฒิ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
ทักษะ
รายละเอียดงาน 1.ทำเอกสารต่างๆของบริษัท
2.ดูแลอีเมล์ของบริษัท
3.นำเสนอสินค้าของบริษัท
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ 1.ประกันสังคม
2.โบนัส
3.เบี้ยขยัน / ค่าอาหาร

Reference number : 201910C0259