Purchasing – Procurement – Sourcing- Buyer- All industry

ตำแหน่ง พนักงานจัดซื้อ
เพศ หญิง อายุ 22-24 ปี
ทักษะภาษา – ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ ระดับ N3 ขึ้นไป
เงินเดือน 24,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
สถานที่ทำงาน อาคารเอ็มดีทาวเวอร์ บางนา – ตราด 25 เขตบางนา กรุงเทพฯ
ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปในสาขาการจัดซื้อ(รับพิจารณาเด็กจบใหม่)
วุฒิ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
ทักษะ -สามารถใช้โปรเเกรม Microsoft Office ได้
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นได้
รายละเอียดงาน 1.ทำเอกสารคำสั่งซื้อ
2.ควบคุมราคาสินค้า
3.ควบคุมการจัดส่ง
4.อัปเดตคำสั่งซื้อ
5.จัดเตรียมเอกสารให้แผนกที่เกี่ยวข้อง
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ 1.ประกันสังคม
2.ค่าเดินทาง/ค่าที่พัก/ค่าอาหาร
3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Reference number : 201908C0207