Admin clerical & General Affairs

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
เพศ หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
ทักษะภาษา – ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน 25,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
สถานที่ทำงาน อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ
ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป (รับพิจารณาเด็กจบใหม่ที่มีคะแนน TOEIC)
วุฒิ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
ทักษะ มีพื้นฐานการทำบัญชี
รายละเอียดงาน 1.การบัญชีทั่วไป
2.จัดเตรียมเอกสารงานต่างๆ
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ 1.ประกันสังคม
2.ค่าเดินทาง
3.โบนัส

Reference number : 201907C0199