รับสมัครด่วน !!! General Construction > Estimate Engineer

ตำแหน่ง General Construction > Estimate Engineer (Bidder)
เพศ ชาย 27 – 40 ปี
ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มีคะแนน TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ทำงาน Head Office – Empire Tower, South Sathorn Rd., Bangkok
ประสบการณ์ 5 – 15 ปีในสาขา
วุฒิ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
ทักษะ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office / Plus Autocad ได้ดี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี<brสามารถทำงาน OT ได้>
รายละเอียดงาน
หมายเหตุ

Reference number : 201810C0573