About Us

About Us

ภาพรวมบริษัท
ชื่อบริษัท บริํษัท จัดหางาน สยาม จ็อบส์ จำกัด
ที่อยู่ 160/158-159 อาคารชุดไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้นที่ 12 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร 0-2233-8959
แฟกซ์ 0-2233-8958
Email คนญี่ปุ่น : info_jp@siamjobs.netคนไทย : info_th@siamjobs.net
ก่อตั้งเมื่อ เดือนกันยายน ปี 2542
เงินลงทุน 12 ล้านบาท (ชำระเต็ม)
บุคลากรชาวไทยจำนวน 10 คน
บุคลากรชาวไทยจำนวน 2 คน
อายุเฉลี่ยพนักงาน 30 ปี
ธนาคารที่ใช้บริการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคาร มิซูโฮ
ประธานกรรมการ คุณภัควรินทร์ อุดมสุข
ผู้ถือหุ้น Nippon Unica Systems CO., LTD.
ประเภทธุรกิจ ตัวแทนการจัดหางาน (จัดหางานให้คนหางานในประเทศ) และให้คำปรึกษาแนะนำ
เลขที่ใบอนุญาติ น.1646 / 2561 (ปีปัจจุบัน)
การลงทะเบียน / สถานการณ์การทำธุรกรรม
กลุ่มลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ต่างประเทศ และบริษัทไทยอีกกว่า 4,500 บริษัท
แยกตามประเภทของธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิตประเภทต่างๆ, การก่อสร้าง, ธุรกิจยานยนต์, พลาสติก
แยกตามภาค ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, เขตอุตสาหกรรม, สำนักงานในกรุงเทพฯ・ปริมณฑล
จำนวนผู้ลงทะเบียน 210,000 คน (ในจำนวนนี้ เป็นชาวญี่ปุ่น 900 คน) จำนวนผู้สมัครต่อเดือน 1,000 คน
แยกตามตำแหน่งงาน ามภาษาญี่ปุ่น・ภาษาอังกฤษ, พนักงานฝ่ายขาย, HR・ธุรการ, บัญชี・สินเชื่อ, เลขา, พนักงานขับรถ, พนักงานสินค้า, พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ, QA/QC, วิศวกร, จัดซื้อ, คลังสินค้า・ควบคุมสต็อก, โลจิสติก, พนักงานฝ่ายไอที, และอื่นๆ
จำนวนผู้สมัครงาน แยกตามเพศ เพศชาย 40% / เพศหญิง 60%
แยกตามอายุ อายุ 20-29 ปี 60%, 30-39 ปี 35%, 40 ปีขึ้นไป 5%
แยกตามประสบการณ์ เคยทำงานบริษัทญี่ปุ่น ・ต่างชาติ 70%, เคยเรียนต่างประเทศ・จบมหาวิทยาลัย 30%
สถานศึกษา จุฬา, ธรรมศาสตร์, เกษตรศาสตร์, ลาดกระบัง, รามคำแหง, อัสสัมชัน, หอการค้า, อื่นๆ นอกจากนั้นก็ยังมีโรงเรียนเฉพาะสายอาชีพ
มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีทุนให้ไปศึกษาที่ญี่ปุ่นและมีนักศึกษาต่างชาติมาเรียน ทั้งภาครัฐ และเอกชน โรงเรียนฝึกวิชาชีพ รวมทั้งสิ้น 111 สถาบัน
แยกตามประเภทการลงทะเบียน มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น 35 %, ภาษาอังกฤษ(ขั้นสูงกว่าสนทนาในชีวิตประจำวัน) 40 %, นอกนั้น วิศวกร 40%, คอมพิวเตอร์ (Solid Works, 3D, AutoCAD, ฯลฯ) 99%(จากทั้งหมด)
ประวัติบริษัท
กันยายน 2542 ผู้เริ่มก่อตั้ง ได้จัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเชื่อมสัมพันธไมตรีกับนักเรียนเก่าญี่ปุ่น และตั้งเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือนักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น ที่ White House สุขุมวิท 39
กันยายน 2543 ก่อตั้งบริษัท ชื่อ Japanese Graduate Supporting Center ด้วยเงินทุน 2 ล้านบาท
มกราคม 2548 ย้ายมาอยู่ที่ สีลม Zuellig House เปลี่ยนชื่อเป็น Silom Recruitment Centre เงินลงทุน 4 ล้านบาท
มกราคม 2549 เงินลงทุน 7 ล้าน
มิถุนายน 2550 เงินลงทุน 10 ล้าน
ตุลาคม 2550 ย้ายมาอยู่ที่ อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ชั้น 7, และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Silom Consulting & Manpower
กุมภาพันธ์ 2558 ย้ายมาอยู่ที่ อาคารซิลลิค เฮ้าส์ ชั้น 4 ถนนสีลม
มิถุนายน 2561 ย้ายมาอยู่ที่ อาคารชุดไอทีเอฟ-สีลมพาเลส และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บจก.จัดหางานสยามจ็อบส์ / Siam Jobs Placement Co., Ltd.